Tiráž

MÜPRO CZ s r.o.

Karlovarská 106

252 61 Jeneč

Česká republika


Zastoupena jednateli: Jiří Hradil

Kontakt

Telefon: +420 224 241 529

Fax: +420 224 242 589

E-Mail: info@muepro.cz

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb neseme podle všeobecně platných právních předpisů odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené informace třetích stran ani pátrat po okolnostech, které odkazují k protiprávní činnosti.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecně platných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení. Pokud se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. V okamžiku propojení nebyl identifikován protiprávní obsah.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení zákona možná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

K reprodukci, úpravám, šíření a jakémukoli využití nad rámec autorského zákona je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, takový obsah okamžitě odstraníme.

Obrázky

fotolia.com, Ulrich Schepp/FFM