Prohlášení o ochraně osobních údaj

1. Přehled ochrany osobních údajů

Obecné informace

Jsme rádi, že se zajímáte o naši společnost a naše produkty a služby a rádi bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně, co se týče ochrany Vašich osobních údajů. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Dodržování ustanovení evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů je pro nás samozřejmostí.

Chceme, abyste věděli, kdy a jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili, že předpisy o ochraně osobních údajů budeme dodržovat jak my, tak námi pověření externí poskytovatelé služeb.

Osobní údaje jsou informace o Vaší identitě. Jedná se například o údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Pro používání našich webových stránek není nutné sdělovat osobní údaje. V některých případech však potřebujeme Vaše jméno a adresu a další údaje, abychom mohli poskytnout požadované služby. Totéž platí například pro zasílání informačních materiálů a objednaného zboží nebo pro zodpovězení individuálních dotazů. V případech, ve kterých je to nutné, Vás na to upozorníme. Kromě toho ukládáme a zpracováváme pouze údaje, které nám poskytnete dobrovolně a případně údaje, které shromažďujeme automaticky, když navštívíte naše webové stránky (např. Vaši IP adresu a názvy stránek, které navštívíte, použitý prohlížeč a operační systém, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, názvy stažených souborů). Pokud využíváte servisní služby, shromažďujeme zpravidla pouze údaje, které potřebujeme k poskytnutí služeb. Pokud Vás požádáme o další údaje, jedná se o dobrovolné informace. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem splnění požadované služby a ochrany našich vlastních oprávněných obchodních zájmů.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Osobní údaje, které nám poskytnete, zpravidla používáme k tomu, abychom odpověděli na Vaše dotazy, zpracovali Vaše objednávky nebo Vám poskytli přístup ke konkrétním informacím či nabídkám. V zájmu udržování vztahů se zákazníky může být také nezbytné, abychom my nebo námi pověřený poskytovatel služeb použili tyto osobní údaje k informování o nabídkách produktů nebo k provádění online průzkumů, abychom mohli lépe plnit úkoly a požadavky našich zákazníků. Samozřejmě respektujeme, pokud nám své osobní údaje pro podporu našeho vztahu se zákazníky (zejména pro účely přímého marketingu nebo průzkumu trhu) nechcete poskytnout. Vaše osobní údaje nebudeme ani prodávat třetím osobám, ani je jinak obchodně využívat.

Osobní údaje, které nám poskytnete online, budeme shromažďovat, zpracovávat a používat pouze pro účely, které Vám sdělíme. Vaše osobní údaje nebudou předány třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu. Evidence a předání osobních údajů státním institucím a úřadům, které jsou oprávněny požadovat informace, probíhá pouze v rámci příslušných zákonů nebo pokud jsme k tomu povinni na základě soudního rozhodnutí. Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnocovat Vaše chování při prohlížení stránek. K tomu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza Vašeho chování při prohlížení stránek je obvykle anonymní; chování při prohlížení stránek nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o tom najdete v následující části prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky Vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje.

Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě Vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem zpracování probíhá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Řada procesů zpracování údajů je možná pouze s Vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem.

Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání je odvoláním nedotčena.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom Vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Informace, blokování, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. Za tím účelem a v případě dalších otázek týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Doba uchovávání 

Osobní údaje budou vymazány po uplynutí zákonné doby uchovávání, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo uzavření smlouvy.

Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu údajů, pokud to bude nutné v důsledku technického vývoje. V těchto případech také odpovídajícím způsobem upravíme naše informace o ochraně osobních údajů. Vezměte proto prosím na vědomí aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

3. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Soubory cookie

Internetové stránky částečně používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují Váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie se používají k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které Váš prohlížeč ukládá do Vašeho počítače.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „relační cookies“. Tyto cookies se automaticky vymažou, jakmile opustíte webové stránky. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve Vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité nebo všechny případy a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb.

Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu Vašeho chování při prohlížení stránek), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popsány samostatně.

Používání služby Microsoft Teams pro webové schůzky

Účel zpracování

K pořádání konferenčních hovorů, online schůzek, videokonferencí a/nebo webinářů (dále jen: „online schůzky“) používáme službu Microsoft Teams. „Microsoft Teams“ je služba společnosti Microsoft Corporation.


Správce údajů

Správcem údajů pro zpracování údajů, které přímo souvisí s konáním „online schůzek“, je společnost MÜPRO CZ s r.o..

Upozornění: Pokud přistupujete na webové stránky „Microsoft Teams“, je za zpracování údajů odpovědný poskytovatel „Microsoft Teams“. Přístup na webové stránky je však nutný pouze ke stažení softwaru pro používání služby „Microsoft Teams“.

Pokud nechcete nebo nemůžete používat aplikaci „Microsoft Teams“, můžete ji používat také prostřednictvím prohlížeče. Služba pak bude poskytována také prostřednictvím webové stránky „Microsoft Teams“.


Jaké údaje se zpracovávají?

Při používání služby „Microsoft Teams“ se zpracovávají různé typy dat. Rozsah údajů závisí také na údajích, které poskytnete před účastí na „online schůzce“ nebo během ní.


Zpracování podléhají následující osobní údaje:

Údaje o uživateli: např. zobrazované jméno, případně e-mailová adresa, profilový obrázek (nepovinné), preferovaný jazyk

Metadata schůzky: např. datum, čas, ID schůzky, telefonní čísla, místo

Textová, zvuková data a videodata: Případně budete mít možnost využít funkci chatu v rámci „online schůzky“. V tomto ohledu budou Vámi zadané textové údaje zpracovány tak, aby je bylo možné zobrazit v „online schůzce“. Aby bylo možné zobrazovat obraz a přehrávat zvuk, budou po dobu trvání schůzky odpovídajícím způsobem zpracovávána data z mikrofonu Vašeho koncového zařízení a z videokamery počítače. Prostřednictvím aplikací Microsoft Teams můžete kameru nebo mikrofon kdykoli vypnout nebo ztlumit.


Rozsah zpracování

K vedení „online schůzek“ používáme Microsoft Teams. Pokud chceme „online schůzky“ nahrávat, transparentně Vás o tom předem informujeme a v případě potřeby Vás požádáme o souhlas.

Pokud je to nutné pro účely záznamu výsledků online schůzky, zaznamenáme obsah chatu. Obvykle tomu tak však není.

Automatizované rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR se nepoužije.


Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud osobní údaje zpracovávají zaměstnanci společnosti MÜPRO GmbH, je právním základem pro zpracování údajů § 26 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Pokud v souvislosti s používáním služby „Microsoft Teams“ nejsou osobní údaje potřebné pro vznik, realizaci nebo ukončení pracovního poměru, ale přesto jsou základní součástí používání služby „Microsoft Teams“, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V těchto případech je naším zájmem efektivní moderování „online schůzky“.

Kromě toho je právním základem pro zpracování údajů při konání „online schůzek“ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud jsou schůzky prováděny v rámci smluvních vztahů.

Pokud neexistuje smluvní vztah, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Také v těchto případech je naším zájmem efektivní moderování „online schůzky“.


Příjemci / předávání údajů

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s účastí na „online schůzkách“ nebudou zásadně zpřístupněny třetím stranám, pokud nejsou výslovně určeny k předání. Upozorňujeme, že stejně jako v případě osobních schůzek je obsah „online schůzek“ často určen právě ke komunikaci se zákazníky, potenciálními zákazníky nebo třetími osobami, a proto je určen k předání.

Další příjemci: Poskytovatel „Microsoft Teams“ se nutně seznámí s výše uvedenými údaji, pokud to předpokládá naše smlouva s „Microsoft Teams“ o poskytování služeb.


Zpracování údajů mimo Evropskou unii

Zpracování údajů mimo Evropskou unii (EU) zásadně neprobíhá, protože jsme omezili místo ukládání na datová centra v Evropské unii. Nemůžeme však vyloučit, že směrování údajů probíhá přes internetové servery, které se nacházejí mimo EU. To může nastat zejména v případě, že se účastníci „online schůzek“ nachází ve třetí zemi.

Data jsou však během přenosu přes internet šifrována, a tím chráněna před neoprávněným přístupem třetích osob.

Odkazy

Pokud používáte externí odkazy, které jsou nabízeny v rámci našich internetových stránek, toto prohlášení o ochraně údajů se na tyto odkazy nevztahuje. Pokud nabízíme odkazy, ujišťujeme, že v době jejich vytvoření nebylo na odkazovaných webových stránkách rozpoznatelné žádné porušení platných právních předpisů. Nemáme však žádný vliv na to, jak ostatní poskytovatelé dodržují předpisy o ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Proto se prosím informujte také o prohlášeních o ochraně osobních údajů uvedených na webových stránkách ostatních poskytovatelů.

Děti a mladiství

Osoby do 16 let by nám neměly poskytovat žádné osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců. Osobní údaje dětí a mladistvých nevyžadujeme, neshromažďujeme je a nepředáváme je třetím stranám.

Log soubory na serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. log souborů serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o následující údaje:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • adresa URL referreru
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nebudou sloučeny s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek, a za tímto účelem musí být zaznamenávány log soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři je proto založeno výhradně na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání je odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování Vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení, zejména lhůty pro uchovávání, zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude Váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud Vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), protože máme oprávněný zájem na účinném zpracování žádostí, které nám byly adresovány. Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování Vaší záležitosti). Závazná právní ustanovení, zejména zákonné lhůty pro uchovávání, zůstávají nedotčena.

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (stavové údaje). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich internetových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, abychom mohli uživateli umožnit využít službu nebo mu ji vyúčtovat.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo po ukončení obchodního vztahu. Zákonem stanovené doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Předávání údajů při uzavírání smlouvy pro e-shopy, prodejce a expedici zboží

Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v případě, že je to nezbytné v rámci zpracování smlouvy, například společnostem pověřeným dodáním zboží nebo úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb. K dalšímu předávání údajů nedochází, nebo pouze v případě, že jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předány třetím osobám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Za účelem odeslání Vaší objednávky předáváme Vaše adresní údaje a případně Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo logistické společnosti pověřené doručením, aby mohla koordinovat termín.

Některé produkty jsou dodávány přímo od výrobce. V takovém případě předáme Vaše adresní údaje výrobci za účelem doručení objednaného zboží.

Předávání údajů při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v případě, že je to nezbytné pro zpracování smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb.

K dalšímu předávání údajů nedochází, nebo pouze v případě, že jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předány třetím osobám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Abychom Vám mohli poskytovat předběžná plnění (platba na fakturu, platba na splátky atd.), musíme chránit naše oprávněné zájmy a přijmout opatření, která zajistí, aby při používání tohoto typu zpracování plateb nedocházelo ke zneužívání a aby byla zajištěna ochrana spotřebitelů před ekonomickým přetížením. Naše společnost je proto napojena na systém varování před platební neschopností a poskytování informací o solventnosti tak, aby byla chráněná před nesplácením z důvodu platební neschopnosti, před zneužitím z důvodu neochoty platit a před zneužitím třetími osobami. Před každým smluvním vztahem, v jehož rámci poskytujeme předběžné plnění, a v jeho průběhu, zjišťujeme u každého zákazníka informace o solventnosti. Hodnocení bonity agentury je založeno na matematicko-statistických postupech ve smyslu čl. 22 GDPR a metodě úvěrového skóre. V souladu s čl. 22 GDPR je takto vypočtená hodnota pravděpodobnosti – Vaše bonita – založena nejen na Vašich adresních údajích, ale také na osobních údajích (jméno a příjmení) a osobních údajích o Vaší předchozí platební historii.

Údaje jsou shromažďovány výhradně za účelem stanovení statistického rizika ohledně Vašeho budoucího chování s ohledem na solventnost a ochotu hradit závazky a s ohledem na pravděpodobnost výpadku plateb. Tím nám dáváte příležitost, abychom v každém jednotlivém případě mohli dostatečně fundovaně posoudit, zda Vám můžeme poskytnout předběžné plnění, příp. je zachovat. Aby mohla agentura provést odpovídající kontrolu bonity, předáváme jí Vaše osobní údaje (jméno a příjmení) a údaje o Vaší adrese. Proti předání svých údajů agentuře pro poskytování informací o solventnosti můžete kdykoli vznést námitku. V takovém případě jsou však možnosti úhrad, na které máte obecně nárok, omezeny na platbu předem. Nebudeme Vám moci poskytnout předběžné plnění a možná je budeme muset ukončit.

Kromě toho předáváme uvedené agentuře také osobní smluvní údaje a informace o mimosmluvní platební morálce a získáváme také odpovídající informace z jiných smluvních vztahů, které vzniknou během doby zpracování našeho smluvního vztahu s Vámi. Předání těchto údajů se provádí v rámci zákonných ustanovení, a pouze za účelem ochrany zájmů hodných ochrany na naší straně nebo na straně jiného smluvního partnera agentury a s ohledem na Vaše zájmy a zájmy hodné ochrany při vyloučení předání. Předání údajů z důvodu mimosmluvního jednání agentuře se uskuteční pouze tehdy, pokud jste s tím výslovně souhlasili způsobem, který je v souladu s požadavky čl. 6 GDPR. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo předat Vaše osobní údaje o pohledávce výše uvedené agentuře v rámci zákona, pokud jste nesplnili svůj závazek během splatnosti, pokud jste obdrželi dvě písemné upomínky po splatnosti pohledávky, pokud mezi první upomínkou a předáním uplynuly čtyři týdny a pokud jste nezpochybnili oprávněnost pohledávky. Před předáním Vašich údajů agentuře Vás budeme včas informovat. Rádi bychom upozornili, že na rozdíl od dřívějšího právního stavu se už před podáním zprávy agentuře neprovádí individuální posouzení Vašich zájmů, ale postup je automatizovaný. Rádi bychom Vás upozornili, že máte právo na informace podle čl. 12 a násl. GDPR jak vůči nám, tak vůči agentuře. Informace jsou poskytovány zdarma.

4. Sociální média

Pluginy pro Facebook (tlačítko Like & Share)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka pro „lajkování“ na našich stránkách. Přehled pluginů pro Facebook najdete zde:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku prostřednictvím pluginu. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili naše stránky se svou IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese:

https://.facebook.com/privacy/explanation

Pokud nechcete, aby společnost Facebook mohla přiřadit Vaši návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Používání pluginů Facebooku je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na dosažení co největší viditelnosti v sociálních médiích.

Plugin LinkedIn

Naše webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Při každém přístupu na některou z našich stránek obsahujících funkce LinkedIn je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili naše webové stránky pomocí své IP adresy. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn „Doporučit“ a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, je možné, že LinkedIn spojí Vaši návštěvu našich webových stránek s Vámi a Vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností LinkedIn.

Použití pluginu LinkedIn je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na dosažení co největší viditelnosti v sociálních médiích.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Plugin XING

Naše webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém přístupu na některou z našich stránek obsahujících funkce XING je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, neukládají se při tom žádné osobní údaje. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se nevyhodnocuje chování při používání.

Použití pluginu XING je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na dosažení co největší viditelnosti v sociálních médiích.

Další informace o ochraně osobních údajů a tlačítku XING Share najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na adrese:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics 

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude Vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Na těchto webových stránkách je aktivní anonymizace IP. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb provozovatelům webových stránek souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Při návštěvě těchto webových stránek bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable

6. Newsletter

Údaje pro newsletter

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od Vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Zpracování údajů zadaných v registračním formuláři pro zasílání newsletteru je založeno výhradně na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejich používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit odběr“ v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem odběru newsletteru, budou u nás uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou vymazány. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.

7. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, dojde k připojení k serverům YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Kromě toho může společnost Youtube ukládat do Vašeho koncového zařízení různé soubory cookie. Pomocí těchto souborů cookie může společnost Youtube získávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod. Soubory cookie zůstávají ve Vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit Vaše chování při prohlížení stránek přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

8. Vlastní služby

Žádost o pracovní pozici

Nabízíme Vám možnost podat nám žádost o práci v naší společnosti (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře). V následujícím textu Vás informujeme o rozsahu, účelu a použití Vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání Vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s Vašimi údaji bude zacházeno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o pracovní místo, zpracováváme Vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky z pohovorů atd.) v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí o založení pracovního poměru. Právním základem je § 26 BDSG-neu (nový německý spolkový zákon o ochraně osobních údajů) podle německého práva (vznik pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (uzavření smlouvy) a – pokud jste k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílí na zpracování Vaší žádosti.

V případě úspěšné žádosti budou Vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG-neu a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem realizace pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud Vám nebudeme moci učinit nabídku zaměstnání, odmítnete nabídku zaměstnání, stáhnete svou žádost, odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů nebo nás požádáte o vymazání údajů, budou Vámi poskytnuté údaje, včetně zbývajících fyzických dokumentů žádosti, uloženy nebo uchovávány (doba uchovávání) po dobu maximálně 6 měsíců po ukončení procesu výběrového řízení, aby bylo možné dohledat podrobnosti procesu výběrového řízení v případě nesrovnalostí (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

PROTI TOMUTO UKLÁDÁNÍ MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU, POKUD VAŠE OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY PŘEVAŽUJÍ NAD NAŠIMI ZÁJMY.

Stav: 18. května 2020