Ochrana životního prostředí

Bereme svou odpovědnost vážně

Při výrobě našich výrobků vždy dbáme na to, aby použité metody byly v souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí a nejnovějšími technologickými normami. Ekologický přístup je pro nás stejně důležitou součástí udržitelné firemní strategie orientované na budoucnost jako ekonomická perspektiva.

Již ve fázi vývoje našich produktů a při jejich navrhování proto společnost MÜPRO dbá na optimální využití přírodních surovin. Neustálé zlepšování našich výrobních postupů s ohledem na aspekty ochrany životního prostředí je pro nás samozřejmostí. Stejné standardy, které uplatňujeme sami u sebe, pokud jde o ochranu životního prostředí, samozřejmě uplatňujeme i při výběru našich partnerů a dodavatelů.

Výroba šetrná k životnímu prostředí

Používání produktů šetřících zdroje

Obaly a recyklace

Výroba šetrná k životnímu prostředí


V našich procesech zinkování se v zájmu ochrany životního prostředí v maximální možné míře vyhýbáme používání šestimocného chromu. Abychom přesto dosáhli vysoké antikorozní odolnosti povrchů, pracujeme s většími tloušťkami vrstev až 12 μm, popř. až 40 μm u sendzimírově pozinkovaných produktů.

Při svařování a spojování snižujeme množství přídavných materiálů škodlivých pro životní prostředí na minimum díky odporovému svařování. Díky neustálému zdokonalování našich výrobních procesů již při výrobě výrazně snižujeme množství odpadu a zbytkových materiálů. Nepoužíváme freony v žádných výrobcích, které vyžadují hnací plyny.

Tím, že pro řadu projektů dodáváme na staveniště zákazníka kompletně předmontované sestavy, výrazně snižujeme množství zbytkového materiálu a přířezů a často se jim lze ve prospěch životního prostředí dokonce zcela vyhnout.

Používání produktů šetřících zdroje


Již ve fázi výběru výrobku poskytujeme našim zákazníkům poradenství ohledně množstevně optimalizovaného složení požadovaného zboží. Kromě úspory materiálu se tím často zkrátí i doba montáže a sníží náklady.

Díky našim výrobkům pro speciální oblasti použití, jako jsou solární parky nebo čistírny odpadních vod, pomáháme rychle a bezpečně uvádět do provozu technologie šetrné k životnímu prostředí.

Obaly a recyklace


Díky moderním balicím strojům a inteligentnímu designu obalů jsme schopni ušetřit velké množství obalového materiálu. Fóliové obaly a výplňový materiál používáme pouze v omezené míře a po použití odpad třídíme.

Abychom mohli našim zákazníkům nabídnout bezproblémovou a bezplatnou recyklaci obalového materiálu, spolupracujeme se silnými partnery. Likvidací obalů všeho druhu – papíru, kartonu, lepenky, ocelových nebo plastových pásků a bublinkových fólií z PE – jsme pověřili společnost Interseroh jako svého partnera pro recyklaci. V souladu s požadavky vyhlášky o obalech jsou všechny obaly bezplatně odevzdávány do určených sběrných nádob nebo prostřednictvím smluvních partnerů společnosti Interseroh a následně recyklovány. To přispívá k ochraně přírodních zdrojů a odlehčuje životnímu prostředí. Recyklace je každoročně certifikována společností Interseroh.
Chcete se dozvědět více o našem řízení kvality?