Společenská odpovědnost

Podporujeme sdružení Tafeln a wünschdirwas

Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti. Proto se cíleně věnujeme sociálním aktivitám – na regionální i celostátní úrovni.


Mimo jiné již mnoho let podporujeme Hattersheimer-Hofheimer Tafel věcnými a finančními dary. Spolek se nachází v bezprostřední blízkosti sídla naší společnosti v Hofheimu am Taunus. Jako sponzorský člen podporujeme kolínský spolek wünschdirwas, který plní přání vážně nemocných dětí a mladých lidí. 

Tafel Hattersheim-Hofheim

Společnost MÜPRO již řadu let podporuje Tafel Hattersheim-Hofheim, která je součástí sdružení Caritasverband Main-Taunus. Cílem této neziskové organizace je předávat lidem v nouzi potraviny nezávadné kvality, které jsou již vyřazeny z ekonomického procesu. To se děje buď přímo distribucí potravin nejchudším osobám, nebo nepřímo dodávkami do institucí, které potraviny lidem v nouzi vydávají. Jídlo se rozdává zdarma nebo za symbolickou částku.


V této souvislosti je Tafel Hattersheim-Hofheim odkázána jak na potravinové dary – od maloobchodníků, prodejců potravin, diskontních prodejen, pekáren a zemědělců ve spádové oblasti – tak na peněžní dary a bezplatné služby. Kromě toho organizaci podporuje přibližně 100 dobrovolníků. 


Organizace Tafel Hattersheim-Hofheim byla založena na podzim roku 2005 v reakci na rostoucí chudobu. V současné době podporuje přibližně 900 lidí ze západního okresu Main-Taunus, z nichž zhruba třetinu tvoří děti.

Wünschdirwas e.V.

Wünschdirwas e.V. je neziskové sdružení z Kolína nad Rýnem, jehož dobrovolníci a zaměstnanci již více než 30 let plní přání vážně nemocných dětí a mladých lidí. Jeho cíl: Nezapomenutelný zážitek má pomoci dodat novou životní odvahu, naději a novou energii do života a také umožnit dětem pro jednou zapomenout na svou nemoc.

Za tímto účelem spolupracuje wünschdirwas e.V. s lékaři a terapeuty z více než 100 nemocnic, dětských klinik a hospiců téměř ve všech spolkových zemích. Od založení sdružení v březnu 1989 splnilo wünschdirwas již více než 8 000 tajných přání. Je mezi nimi mnoho charakteristických přání, jako např. stát se na jeden den princeznou nebo setkat se s německým národním fotbalovým týmem, ale také kuriozity, jako je přání pohladit si klokana nebo se projet s babičkou na slonovi.