Řízení projektů a technické poradenství

Poskytujeme profesionální podporu

Díky našim službám v oblasti realizace projektů a technickému poradenství získáte se společností MÜPRO kompetentní podporu pro odbornou realizaci Vašich projektů.

V rámci řešení na míru naši inženýři zhotoví softwarem podpořené návrhy konstrukcí včetně odpovídajícího dimenzování. V průběhu projektu Vás podpoříme vypracováním specifikací, zadávacích podmínek či kusovníků. V rámci podpory montáže přímo na staveništi jsou naši odborníci pro Vás vždy na místě jako kontaktní osoby. Přesná dodávka na staveniště Vám pak poskytne maximální spolehlivost plánování

Vypracování individuálních konstrukcí

  • Vyhotovení návrhů upevnění podle Vašich požadavků se zohledněním požadavků na statiku, zvukovou izolaci (podle DIN 4109 a VDI 4100) a protipožární ochranu (podle DIN 4102, část 4) i požadavků stavebních povolení
  • Dimenzování a softwarem podpořené návrhy konstrukcí
  • Provedení zkoušek našimi inženýry v souladu s obecným schválením stavebního dohledu

Technické poradenství

  • Pro předběžné statické posouzení a dimenzování nebo v otázkách použití výrobků v souladu s certifikací
  • V oblasti protihlukové, protipožární a protikorozní ochrany
  • Poradenství přímo na staveništi našimi kvalifikovanými aplikačními techniky a inženýry

Poskytování dat, dokumentů a softwaru

  • Podrobné zadávací podmínky a data BIM jsou 24 hodin denně bezplatně k dispozici v knihovně MÜPRO BIM/CAD
  • Pro konkrétní zakázku poskytneme výpisy materiálu a kusovníky, vypracujeme seznam prací
  • Používáme a nabízíme vlastní statické výpočtové programy pro praktická řešení Vašeho upevnění, které jsou k dispozici bezplatně jako softwarový balíček, aplikace nebo k použití přímo v prohlížeči
  • Certifikáty, osvědčení o zkouškách a další technické dokumenty jsou kdykoli k dispozici ke stažení zde
Potřebujete podporu pro svůj projekt?