Výpočtové programy

Jednoduchý výpočet a spolehlivé plánování.

Společnost MÜPRO Vám při řešení Vašich úkolů v oblasti upevňovací techniky poskytne podporu zaměřenou na praxi a řešení problému. K tomuto účelu Vám nabízíme následující možnosti projektování a výpočtu.

Výpočet přímo v prohlížeči

Vypočítejte přímo v okně prohlížeče nejdůležitější parametry od teplotní dilatace přes síly působící na hmoždinky až po nosnost montážních konzol profilů. Programy pro online výpočty najdete v navigaci.

V kanceláři: Projekční software ke stažení

V rámci softwarového balíčku jsou Vám k dispozici ke stažení bezplatně vedle programu MP Designer 3D následující výpočtové programy:

  • Výpočet profilů: Statické posudky u systémových profilů
  • Výpočet pevného bodu: Výpočet pevných bodů potrubí (osové kompenzátory, tvarové U-, L- a Z-kompenzátory)
  • Databáze s průřezy trubek, kanálů, materiálovými a izolačními parametry
  • Přípustné zatížení ohybem pro závitové čepy, tyče a trubky
  • Délková roztažnost potrubí
  • Zatížení montážních sad PHONOLYT®
  • Síly hmoždinek pro montážní konzoly profilů
  • Délky a přípustné zatížení závitových čepů u posuvných suportů

Na cestách: Aplikace Tools MÜPRO

Výpočtové programy jsou Vám k dispozici také jako mobilní aplikace. Projektovat a ověřovat tak lze nezávisle na místě.

Aplikace Tools MÜPRO