Instalační profily a příslušenství

Instalační profily a příslušenství

Systém instalačních nosníků vyvinutý firmou MÜPRO umožňuje díky různým velikostem profilů sestavit upevnění potrubí nebo vzduchovodů dimenzované právě na potřebné zatížení. Díky podélné drážce se stupnicí je možné upevnit objímky a montážní díly do přesných poloh a přitom flexibilně. S pomocí obsáhlého příslušenství montážních dílů jsou systémové nosníky ideálně vhodné k montáži kompletních podpěrných konstrukcí pro pevné body, rámy, regály nebo celé nosné konstrukce.

Modulární charakter umožňuje individuální přizpůsobení profilů situaci na staveništi. Kromě toho jsou k dispozici různé materiály a povrchové úpravy, které zaručují optimální trvanlivost na různých místech, například v blízkosti moře nebo v jiné korozivní atmosféře.