Izolace

Izolace

Naše produkty pro izolované instalace široce pokrývají nejrůznější požadavky na izolace potrubních vedení v sanitární, vytápěcí a klimatizační technice. Vedle jednoduchých izolací zamezujících rosení trubek zahrnuje náš sortiment i potrubní izolace pro topná i chladicí média z nejrůznějších izolačních materiálů splňujících ty nejnáročnější požadavky. Náš program navíc doplňuje rozsáhlá nabídka příslušenství včetně lepidel a těsnicích a lepicích pásek potřebných k parotěsnému provedení izolací. Potrubní izolace MÜPRO splňují požadavky všech příslušných předpisů a směrnic.

Kovové trubky, stejně jako plastové trubky, lze spolehlivě izolovat proti ztrátě tepla a chladu. Kromě toho izolace slouží k oddělení hluku šířeného strukturou a snížení povrchových teplot. Izolace nabízí ochranu před kondenzací, námrazou a korozí ve studených potrubích. Všechny naše výrobky byly testovány a schváleny podle příslušných požadavků.