Aplikace

  • Spojovací prvek pro konstrukce čelních stěn, polic a kolejnicových konstrukcí, především s MPR nosníky 41/41

Vaše výhody

  • Jednoduchá a rychlá montáž úhlových spojů v kombinaci s MPR spojovacím zámkem typu S+
Systém instalačních nosníků:
do MPR nosníku
Typ výrobku:
Rychlá montáž typ S+
Povrch:
žárově pozinkovaná