Aplikace

  • Teplotně odizolované upevnění potrubí v chladicích aplikacích
  • Kompletní objímky pro pevný bod pro chladící potrubí
  • Ideální pro spolehlivé sevření v případě vysoké axiální síly potrubí
  • Upevnění studených potrubí v interiéru
  • Zvláště pro velké průměry

Vaše výhody

  • Mezi objímkou a studenou trubkou není přímý kontakt, tím se zmenšuje tepelný tok mezi médiem v trubce a okolím
  • Nízký přenos tepla u použité izolační objímky a vnitřní vložky
  • Zjednodušené připojení k izolaci potrubí
  • Vhodné pro upevnění potrubí z oceli podle DIN EN 10022
Typ výrobku:
Objímky pro pevný bod