Aplikace

  • K podepření instalačních MPC a MPR konzoly při výskytu příčných sil

Vaše výhody

  • Vhodná k montáži na stěnu, strop a podlahu
  • Další možnosti montáže úhlového a uzlového spojení MPC a MPR nosníků
  • Vhodný pro podepření instalační konzoly 38/40, 40/60, 41/21, 41/41. Jako úhlové a uzlové spojení pro všechny profily MPC a MPR nosníků
Systém instalačních nosníků:
pro MPC a MPR profily
Typ výrobku:
Spojovací díly
Povrch:
V2A