Aplikace

  • Spojovací prvek pro konstrukci předsazených instalací, regálů, jakož i nosníkových konstrukcí pro upevnění potrubí a VZT vedení bez svařování
  • Pro přímou montáž na stěny, stropy a podlahy
  • Pro MPC- a MPR-nosníky
  • Vhodná pro použití ve venkovních prostorech

Vaše výhody

  • Mnohostranně použitelný, např. jako: úhelníková vzpěra, úhelníkový výložník,spojovací prvek, úhelníková konzola
  • Systémový konstrukční prvek pro řemeslně dokonalá montážní řešení
Systém instalačních nosníků:
pro MPC a MPR profily
Typ výrobku:
Spojovací díly
Povrch:
V4A