Požární ochrana

Požární ochrana

S našimi produkty protipožární ochrany získáte ucelenou řadu požárně testované upevňovací techniky pro všechny instalace, které podléhají požadavkům směrnice o kabelových systémech (LAR). Zvláštní pozornost věnujeme bezpečnosti.