Otisk

Otisk

MÜPRO CZ s r.o.
Karlovarská 106
252 61 Jeneč   
Čechy

Telefon:+420 224 241 529
Fax: +420 224 242 589
E-mail: info@muepro.cz

Jednatel: Jiří Hradil


Upozornění k ručení I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme odpovědnost za obsahy externích odkazů. Za obsah na stránkách připojených odkazem odpovídají výlučně jejich provozovatelé.
Vyhrazujeme si veškerá vlastnická a autorská práva. Výpisy a fotomechanické reprodukce jsou přípustné jen se svolením MÜPRO GmbH. Změny a doplňky jsou vyhrazeny. Odpovědnost za tiskové chyby je vyloučena.


Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webových stránek Google Inc. ('Google'). Google Analytics používá tzv. 'Cookies', datové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace získané Cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zprávy o aktivitách webové stránky pro provozovatele a aby přinášel další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. Google tyto informace poskytne případně třetím osobám, pokud je tak stanoveno v zákoně nebo pokud třetí osoba zpracovává tyto údaje na objednávku Google. Google nebude v žádném případě dávat do souvislosti vaši IP adresu s dalšími údaji od Google. Instalaci Cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás ale, že v tomto případě nebudete moci využívat plně všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů získaných aplikací Google výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem.