Zatížení závitových trubek na ohyb

Zatížení závitových trubek na ohyb

Závit
Vzdálenost břemene L [mm]
přípustné zatížení v ohybu [N]