Izolace

Izolace

Svými výrobky jsme schopni v plné míře pokrýt různé požadavky na izolaci potrubí pro zdravotechniku, vytápění a klimatizační rozvody. Vedle jednoduché izolace pro zamezení kondenzace vodních par zahrnuje náš sortiment izolace potrubních sítí vedoucích teplo a chlad z různých izolačních materiálů, které splní i náročné požadavky. Náš program doplňuje rozsáhlé příslušenství - lepidla i těsnící a lepicí pásky pro nepropustné zpracování izolace.

Naše izolace potrubí splňují požadavky všech příslušných předpisů a směrnic. Kovové trubky z oceli, mědi a litiny mohou být stejně jako trubky z umělé hmoty spolehlivě izolovány proti ztrátě tepla a chladu. Dále izolace slouží k odhlučnění, tzn. snížení emise hluku do okolí, a přispívají ke snížení povrchové teploty ve smyslu zvýšené požární bezpečnosti. U potrubních rozvodů chlazení nabízí naše izolace dále ochranu před kondenzací vodních par, námrazou a korozí. Všechny výrobky jsou přezkoušeny dle požadavků a certifikovány.