Naše hodnoty

Naše hodnoty

Zodpovědnost, respekt a důvěra

Zodpovědnost, férové jednání a spolehlivost, stručně řečeno: princip partnerstvímá pro nás zásadní význam. Ve vztahu s našimi zákazníky, dodavateli a obchodními partnery a také samozřejmě mezi sebou. Uvádět tyto pojmy dennodenně do praxe vidíme jako důležitý předpoklad pro dobrou spolupráci a pro společný úspěch.

Jsme si vědomi naší sociální odpovědnosti vůči životnímu prostředí, zaměstnancům a společnosti a dbáme na to, abychom jí co nejlépe dostáli: Výrobními postupy šetrnými k životnímu prostředí, sociální angažovaností a v neposlední řadě respektem a vzájemnou důvěrou.