Nosnost systémových konstrukcí

Nosnost systémových konstrukcí

Stav zatížení 1 Lastfall 2 Lastfall 3 Lastfall 4
 
vybrat systém profilů
Zvolte typ kolejnice
 
Určete délku kolejnice L [mm]
Zvolte standardní délku
nebo
zadejte zvláštní délku

Přípustné zatížení F [N]
s omezením průhybu
bez omezení průhybu
Maximální průhyb [mm]