Výpočet sil hmoždinek nosných konzol

Výpočet sil hmoždinek nosných konzol

Jednoduchý držák kolejnice Držák kolejnice s podporou
Typ konstrukce
Délka držáku L [mm]
Zadejte poslední F nebo nosnou délku Ls
Poslední F [N]
Délka podporyLs [mm]
Výsledné zatížení kotvy
Fz [N]
Limit držáku kolejnice [N]