Změna polohy kyvných závěsů

Změna polohy kyvných závěsů

Výpočet požadované vzdálenosti kyvadlax při daném natažení ΔL nebo zaznamenatelného natažení ΔL při dané vzdálenosti kyvadla x

Zadat úhel
natažení ΔL nebo vzdálenost kyvadla x
hodnota natažení ΔL [mm]
vzdálenost kyvadlax [mm]
výška vyrovnání h [mm]