Zatížení v konstrukčních sadách PHONOLYT®

Zatížení v konstrukčních sadách PHONOLYT®

Výpočet přípustné axiální síly Faxiální pro danou délku šroubuLf nebo přípustné délku šroubu Lf při dané axiální síle Faxiální

Typ konstrukce PHONOLYT®
Závit
Délka šroubu L [mm]
Volná délka šroubu Lf nebo Axiální síla Faxiální vložit
Volná délka šroubu Lf [mm]
Axiální síla Faxiální [N]