Zvuková izolace

Zvuková izolace

Škody způsobené hlukem se často projevují jako obzvláště drahé vady na stavbě. Pro zvukovou příp. hlukovou izolaci nabízí společnost MÜPRO velké množství řešení a systémů. Díky použitým materiálům a speciální konstrukci splňují naše produkty požadavky na protihlukovou ochranu podle normy DIN 4109 a směrnice VDI 4100. Naše produkty se navíc vyznačují vhodností pro různá teplotní rozmezí.

Ať se jedná o umístění pevného bodu potrubí pro vodovod nebo agregátu, jako například topného kotle, čerpadla nebo klimatizačního či odvětrávacího zařízení: Použití systémů zvukové izolace speciálně vyvinutých pro tento účel umožňuje připevnění ke stropu, na stěnu nebo podlahu bez zbytečného rušivého hluku. Také montáž kolejnicových konstrukcí bez akustických mostů nebo zavěšených zvukovodů je odborně a s časovou úsporou možná díky našemu modulárnímu systému a řešením z našeho sortimentu zvukové izolace, vytvořeným pro specifické použití.