Zvuková izolace

Zvuková izolace

Naše produkty zvukové izolace zabraňují přenášení hluku tam, kde vzniká.

Hluková a zvuková izolace jsou velmi důležité požadavky kladené na obytné a kancelářské budovy. Neboť hluk škodí našemu zdraví i naší pohodě. To se však netýká jen dlouhodobé nebo vysoké hladiny zvuku. Také krátkodobě působící nebo tiché zvuky však mohou působit rušivě na klid a koncentraci. Škody způsobené hlukem se často projevují jako obzvláště drahé vady na stavbě, kterým lze zabránit použitím správného produktu zvukové izolace.

Díky prvkům zvukové izolace od společnosti MÜPRO se potenciální zdroje zvuku a potrubí přenášející zvuk izolují od tělesa stavby. Eliminují se akustické mosty a přenos rušivého hluku se přímo zastaví. Také při vysokých zátěžích nebo velké intenzitě zvuku nabízí náš obsáhlý program zvukových izolací vhodné systémové stavební prvky, jež vyřeší téměř veškerá zadání týkající se zvuku a upevňovací techniky v technickém vybavení budov: od jednoduchého upevnění, přes pevné body potrubí až po upevnění malých i velkých agregátů máme pro každý případ vhodné řešení.

Společnost MÜPRO vás podpoří při plánování a realizaci veškerých opatření, které se ve vašich projektech postarají o optimální zvukovou izolaci.